Een community leert via verhalen

Een professionele community is een verzamelplaats van personen die samen druk zetten op afzonderlijke organisaties en instellingen. Ze doen dat op persoonlijke titel. Werken op persoonlijke titel biedt kansen die een community-manager niet ongebruikt moet laten. Het persoonlijke karakter van een community is in mijn visie zelfs de grootste ‘asset’ van het werken met een community.  Het maakt zowel de stijl als de producten van een community anders dan anders. Een community maakt bewust ruimte voor het persoonlijke verhaal. Een verhaal draait in de kern om mensen die een avontuur beleven. Daarin spelen emoties een belangrijke rol, zowel bij de hoofdpersonen als bij de luisteraars en lezers. Een community biedt de kans nieuwe verhalen te maken die zorgen voor ‘impact’. Nu zijn ook de reguliere organisaties prima in staat verhalen te maken. Er wordt ook in het gewone werkende leven heel waf afgekletst en opgeschreven en weggezet onder de noemer beleid, visie of strategie. Het is kortom druk op de markt van verhalen. Dat zet druk op de verhalen die een community maakt en aflevert. Ze moeten onderscheidend zijn, anders is nauwelijks sprake van toegevoegde waarde. Een community die niks extra biedt verliest al snel de steun van het complete veld, inclusief de sponsors.

Meerdere perspectieven

Waarin zit nu die potentiële meerwaarde precies? Die zit opnieuw in het persoonlijke, een community zet vooral in op persoonlijke verhalen. Dit betekent allereerst diverse en veelkleurige verhalen. Een community levert nooit een verhaal, maar steeds een veelzijdig palet van verschillende perspectieven. Een community verstaat de complexiteit van het echte leven en reageert daarop door bewust diverse kanten van een issue in beeld en woord te brengen. Wie de nuance zoekt moet bij de community zijn! Anders dan bij veel reguliere organisatie is er geen druk van bovenaf om zaken te polijsten en glad te strijken. De waarde daarvan valt nauwelijks te onderschatten. Een community die het goed doet zorgt voor een constante stroom van onderbelichte, te lang genegeerde en daarmee bijna per definitie gevoelige verhalen.

Verhalen zijn toegankelijk

Verhalen zijn daarnaast goed leesbaar, het verhaal als stijlvorm maakt thema’s beter toegankelijk. Een lezer identificeert zich met de helden en de ‘struggles’ die zij moeten overwinnen. Een goed (opgeschreven) verhaal maakt meer indruk en wordt beter onthouden dan menige met cijfers en diagrammen doorspekte analyse. Dat is ook de  tragiek van veel moderne kennisinstituten. Ze schrijven zich rot, en hun rapportages zijn in het digitale tijdperk goed te vinden en ook gratis toegankelijk. Toch worden ze niet altijd zo veel bekeken en gebruikt als wel zou moeten. Dat komt vooral door het ontbreken van de verhalende vorm. Het werk van de gemiddelde stafafdeling of kennisplatform is anders gezegd te vaak te saai om te boeien. Hierop bestaan natuurlijk wel fantastische uitzonderingen.

Een community die eveneens saaie want onpersoonlijke stukken aflevert, biedt te weinig meerwaarde en komt al snel buiten spel. Dat is ook grote opgave voor elke community-manager. Zorg er in hemelsnaam voor dat het een beetje opwindend blijft. Dat kan ook makkelijk want een verhaal is op 1000 manieren te vertellen en niet alleen met letters, maar ook via foto’s en filmpjes maar ook via songs of andere kunstvormen. Een steengoede community is ook steengoed in het vertellen van verhalen.

Verhalen zijn ook slordig

De meest onderschatte en daarmee ook te weinig gebruikte kant van het (persoonlijke) verhaal is dat ze per definitie onvolledig, slordig, niet precies of juist te gedetailleerd zijn. Verhalen van deelnemers kloppen meestal niet of tenminste niet helemaal. Ze vertegenwoordigen altijd een kern van de waarheid, maar nooit de hele waarheid. Daarom zijn verhalen ook zo in trek bij therapeuten. Die laten hun cliënten eerst hun versie van de waarheid vertellen en beginnen het dan, samen met de verteller, in te kleuren en te corrigeren. In het boek ‘Stories We’ve Heard, Stories We’ve Told (Life changing narratives in therapy and everyday life)’ uit 2015 beschrijft therapeut en schrijver Jeffrey A. Kottler op indringende wijze hoe dit in de praktijk gebeurt, ik heb zelden zo’n goede en complete beschrijving van het fenomeen verhaal gelezen, echt een aanrader.

Samen verhalen herschrijven

Hier ligt een geweldige kans voor de agenda en aanpak van een community. Begin met het verzamelen van verhalen uit de community, de persoonlijke ervaringen, getuigenissen en inzichten. En begin die vervolgens opnieuw samen met die community in te kleuren en daarmee te begrijpen. Wat leren de persoonlijke belevenissen? Waar ligt de sleutel om verder te komen? Welk onderwerp wordt niet genoemd (vooral deze vraag wordt structureel te weinig gesteld!). Schrijf kortom samen een nieuwe versie, in stevig debat met elkaar en omstanders. Een effectieve community is voortdurend het eigen – persoonlijke – verhaal aan het herschrijven. En is daarmee ook op een opwindende manier steeds aan het leren.

Advertenties

Ja-Community

We zaten geanimeerd te praten, een wethouder, medewerkers en gasten, toe de bestuurder opeens opstond en een groot bord oppakte dat tegen de muur stond. Het was een uitvergrote infoghraphic met bovenop de tekst ‘we zijn een ja-gemeente’. Iedereen in de ruimte knikte en ook ik werd meegenomen in dit enthousiasme. JA!

In elk beginnersboek van antropologen is het terug te vinden. Er zijn een aantal manieren om een groep (of het nou een stam is of een gemeente) te ‘ordenen’. Sturen kan met dwang en fysieke dreigen, het kan met regels, die manieren zijn redelijk bekend. Minder bekend zijn symbolen als methode voor eenheid, al kennen we natuurlijk wel de vlag als de ultieme verbinder.

Een symbool gebruiken

Los van de vorm – een digitale zuil was wellicht iets meer bij de tijd – het is zeker niet gek om met zo’n bord te werken, ook bij community-building. Scott Peck, een bekende schrijver over community-building, deed het ook. Zo is te lezen in ‘The Different Drum: Community Making and Peace’ uit 1987. Hij trad jarenlang op als trainer en spreker en beloofde van een groep in drie dagen een redelijke hechte community te maken. Een wilde belofte, maar zijn symbolische bord speelde in elk geval een belangrijke rol.

All you need is YES

Welke boodschap of verhaal zit eigenlijk verscholen achter dit JA?

Koersen op YES! blijkt allereerst het domein van de snelle verkoper. Er zijn verbazingwekkend veel boeken en video’s over ‘getting to yes’. Daarbij valt vooral op hoe ingespeeld worden op zwakte van mensen zoals ‘hebberigheid’. Wie ja gebruikt versterkt doelbewust in op het gevoel van mensen dat zij iets te verliezen hebben. Dat gebeurt overigens wel met humor, zoals een goede marketeer betaamt zoals met de slogan ‘All You Need is Yes’

Ook in de religieuze en zelfhulp-sfeer wordt YES veel gebruikt. YES is daar een kernwoord. De boodschap gaat breder dan alleen JA, NEE speelt ook een rol. Mensen zijn – zo is de boodschap- vooral op twee manieren ‘verkeerd” bezig. Wanneer ze ja zeggen het slechte en nee tegen het goede. Ja is hier een moralistische boodschap, zeg JA tegen het GOEDE. Tsja.

Rigiditeit werkt altijd

En ‘toch’ is het een boeiend verhaal en heeft de eerder genoemde wethouder echt iets te pakken met zijn Ja-Gemeente. In bestuurlijk land is het helemaal niet moeilijk om NEE tegen een plan of voorstel te zeggen. Hoe meer mensen aan tafel, hoe groter de kans op een NEE. Vaak wordt het recht van stal gehaald. Wij willen wel, maar de wet staat ons in de weg. Of er wordt verwezen naar een niet aanwezige ‘ander’, die zorgt voor een NEE. We doen het niet, want dit plan haalt het toch niet ‘in de lijn’. Einde discussie. Recent formuleerde een gesprekspartner dit heel welsprekend, rigiditeit werkt altijd!

Het is zeker slim om om ook als community-ondernemer te hameren op JA als beginpunt. Zet een (virtueel) bord neer met in hele grote letters YES. Nieuw idee? Ja! Nieuw voorstel? Ja. Nieuwe proef? Ja. Nieuwe werkwijze? Ja.

Nee kan altijd nog. Ja heb je, nee kun je misschien krijgen.

No Brain-World

Boeiend en leerzaam is het betoog van Daniel J. Siegel en Tina Payne Bryson in ‘The Yes Brain’ uit 2018. Ze wijzen hoe ons brein al van jongs af aan op NEE wordt getraind. NO wordt subtiel verpakt in gestandaardiseerde tests en ‘one size fits all’ regels. Ook drukte zorgt dat we nee-breinen ontwikkelen. Nog meer erbij? Een andere aanpak? We zitten al vol genoeg! Die drukte begint overigens al bij kinderen

Wie ijvert voor een Ja-Cultuur staat zwaar op achterstand. Voor mij is een professionele community bij uitstek de plek om even ‘te vluchten’ in JA. Kom maar op, hier kan en mag het. Net als in die reclame, maar dan net even anders. NU EVEN WEL.

‘Gezond’ omgaan met een community

Een professionele community is een groep die bestaat uit deelnemers die elders een vast dienstverband hebben, werken als zelfstandige of als vrijwilliger. In vele gevallen zijn deelnemers afkomstig uit zowel de overheid als het bedrijfsleven. Een community maakt kortom onderdeel deel uit van een duaal systeem (zoals Kotter dat zo treffend noemt in zijn boek XLR8 uit 2014, een voor community-builders belangrijke publicatie).

Het dubbele lidmaatschap biedt twee belangrijke voordelen. In de community komen onderwerpen en oplossingen aan bod waar de eigen organisatie nog niet aan toe is (op inhoudelijke of praktische gronden), terwijl het deelnemers ook de kans biedt om op verschillende plekken verschillende standpunten in te nemen. Dit laatste is wat schizofreen, maar desondanks heel functioneel. En vooral ook goed te begrijpen voor wie opgroeit en moet overleven in een bureaupolitieke arena (voor ‘buitenstaanders’ geldt dit helaas wat minder).

Verhouding systeem-community

Het losse karakter van een community maakt zo’n groep ook bedreigend voor de systeemspelers, die dikwijls ook zorgen voor enige financiering. Het is als community -manager interessant te bekijken en ervaren hoe die systeemspelers, zoals een gemeente, departement of brancheorganisatie zich in de praktijk verhouden tot het community-concept.

Ik gebruik daarvoor even het gedachtengoed van de ‘iconische’ Karen Horney, ik duik even ‘de psychologie’ in! Zij schreef als psychoanalyticus vele boeken over hoe mensen zich verhouden tot andere mensen, bijvoorbeeld ‘The neurotic personality of our time’, uit 1937, oud maar nog steeds leuk om te lezen. Zij noemt die relatie tussen mensen gezond of niet gezond, meer smaken zijn er niet. De kiem voor een ongezonde relatie wordt – zo stelt zij -gelegd in de jeugd van mensen. Vijandige relaties ontstaan niet van de ene op de andere dag, ze groeien en ontwikkelen zich geleidelijk.

Onderdanig, agressief of geïsoleerd

Karen Horney onderscheidt drie ‘neurotische’ relaties. Allereerst veel te onderdanig zijn. Of juist agressief of vijandig of zijn en tenslotte de non-relatie van het isolement zoeken. Dit is buiten mijn scope, maar het drieluik is te mooi om ongebruikt te laten voor een analyse van de verhouding community-systeem (of is dit heiligschennis?). In het eerste geval dweept de systeempartij met de community. Wat zijn jullie belangrijk en inspirerend! In het tweede geval is de sfeer ronduit defensief en vijandig. De community wordt bewust tegengewerkt, al of niet subtiel. In het laatste geval laat het systeem de community links liggen. Ze bestaan eigenlijk niet.

Ik heb zelf alle drie de reacties inmiddels ‘aan den lijve’ ondervonden. Te veel steun maakt lui, genegeerd worden maakt een tikje moedeloos. De defensieve reactie is het meest hanteerbaar en komt het meeste voor. Logisch, want ‘nieuwlichterij’ die meteen met applaus wordt ontvangen is verdacht (is het wel nieuw?). En het is belangrijk om zelf in ieder geval ‘gezond’ te reageren op een lauwe of kritische ontvangst. Gezond is dan voor mij vooral speels. Een community starten en uitbouwen is ook een spel. Liefde laat zich niet sturen, maar wat is tegen een beetje verleiden? Wie weet!  De les voor een community-bouwer is om altijd vriendelijk en met respect te opereren en met kritiek om te gaan. Het is de basis voor een uiteindelijk gezonde verhouding tussen een community en de systeemspelers. Soms moet je even ‘aan elkaar’ wennen. Ik ben er van overtuigd dat de community als methodiek op termijn een blijvertje is. Maar dat blijvertje moet nog wel zijn plek verdienen.

Een sterke community is een café

Elke goede online community heeft een geheim. Wat is dat geheim? Ik merk dat er een markt is van community-managers die ‘volle zalen’ beloven, online dan. ‘Werk met mij, en het resultaat is een goede community’, is de steevast vertelde boodschap. Een goede online community is allereerst een volle community, een groep met veel bezoekers en leden. Veel deelnemers alleen is niet genoeg, belangrijk is daarnaast dat inhoudelijk ook wat te genieten valt. Een community vol met trollen die slecht argumenteren en meestal op de persoon spelen schiet ook niet op.

‘Joining the community’

Belangrijk is dat een community-manager snapt waarom mensen deelnemen aan een zakelijke community (ik laat de hobby-groepen nu even buiten beschouwing) en daar slim en doelbewust op inspeelt. Wat zijn die redenen? Auteur Jan Bierman noemt in het boek ‘Specialization in online innovation communities’ (2014) een aantal redenen om mee te (blijven) doen in een online community. Een belangrijke reden is allereerst om hulp vragen bij een inhoudelijk of zakelijk probleem. Een ander motief is simpelweg het halen of brengen van informatie en kennis. Deelnemers doen mee om wat te leren, al was het maar om te leren of voor hun plannen of voorstellen wel of niet draagvlak bestaat. Andere motieven zijn iets willen verkopen of nieuwe contacten opdoen.

‘So far so good’, dat is geen bijzonder groot nieuws. Waarom lukt het nou bij de ene groep wel om de community actief en vitaal te krijgen, en bij de andere niet? Overal staan prachtig ontworpen virtuele community’s te verpieteren, zelfs met hele actieve community-managers. En toch zit er vaak geen leven in. En wordt waar wat een cynicus ooit zei, ‘internet biedt de kans om veel te vertellen, wat jammer nou dat nauwelijks wordt geluisterd’.

Het ‘design’ en de stijl van begeleiden

Jan Bierman schrijft in zijn overigens wel leerzame boek een spannend bijzinnetje. Een zinnetje over het belang van het design en stijl van begeleiden. Design en stijl dus, hij werkt dit helaas niet uit. Ook in vergelijkbare publicaties die ik bekeek over online-communities – en dat zijn er heel veel inmiddels – wordt daar verrassend weinig over verteld.

Dat is onterecht, want het geheim van een sterke groep zit volgens mij niet zozeer in het onderwerp, niet in de status van leden of in hun passie voor het onderwerp (al is dit laatste wel relevant). Ik denk dat vooral de stijl telt. Ben je in staat sfeer te maken, is er humor aanwezig en wordt de groep mede daardoor simpelweg een prettige plek om te verblijven. Een lichte vorm van gekte en monomanie van de begeleider is daarbij een pre zoals daarnaast aardig zijn, zeer betrokken en inhoudelijk scherp.

De kracht van het café

De beste (online) communities die ik ken zijn een café, waar regelmatig langs het randje wordt geschuurd. En de begeleider is een iets te aanwezige cafébaas. In zo’n café worden dingen bij de naam genoemd, door de cafébaas voorop. In geen enkel keurig community-boek ben ik nog tegengekomen dat de beste begeleider trekjes moet hebben van een straatvechter. Dat werkt namelijk heel goed!

Wie om zich heen kijkt ziet dat ook offline het café model flink om zich heen grijpt. Zoals in de publieke en in de private sector, denk aan het begripvolle zorgcafé, het sportcafé, het aanbestedingscafé, ga zo door. We hebben het hier dus over zakelijke, professionele communities! Het café-concept symboliseert de behoefte aan persoonlijk contact en vriendelijke omgangsvormen. In een community mag werken ook gezellig zijn, zelfs als de cafébaas wat luidruchtig is.

Het visitekaartje van een community is een boek

In het boek 42 Rules for Driving Succes with Books (onder redactie van Mitchell Levy) schrijven 42 management-auteurs hoe hun carrière een enorme ‘boost’ kreeg doordat zij schrijver werden, ze publiceerden namelijk allemaal een boek. De publicatie is van lang voor het echte internet-tijdperk, dat is 2008 (het is bijna grappig hoe dichtbij dat eigenlijk is). Waarschijnlijk schrijven vergelijkbare mensen anno 2019 een blog, of maken een vlog of een podcast.

De explosiekracht van een idee

De strekking van is hun stukjes is steeds hetzelfde. Mede door het boek werden zij een ‘thought leader’, doordat zij mochten spreken op congressen en omdat zij via het boek de kans kregen bijzondere mensen te ontmoeten die hen inhoudelijk en zakelijk een ‘jumpstart’ bezorgden.

Het is de VS en het is ‘way back’. De toon van 42 Rules is bijna pochend, auteurs noemen letterlijk hoeveel geld ze kregen voor een spreekbeurt en het woord sociaal ondernemerschap moest klaarblijkelijk nog uitgevonden worden.

Wat desondanks leerzaam is is de gedachte dat het uitventen van een idee of verzameling van ideeën zorgt voor een explosieve wending. Verander de wereld en begin met een idee. In het oeroude en bijna mythische gevecht tussen het zwaard en het idee is het op de lange termijn bijna altijd het idee dat wint!

Samen ‘thought leader’ worden

Voor een community-ondernemer is het verhaal van 42 Rules aanstekelijk. Maak van de community een ‘thought leader’ en schrijf samen een boek. Vijf jaar terug ontmoette ik een bevlogen man, hij heet Richard van der Lee. Bekijk even http://organileren.nl/richard-van-der-lee/ . Hij had toen al een tijdje een eigen uitgeverij, de ABC uitgeverij. Zijn concept was opmerkelijk en voor mij aansprekend. Hij liet steeds een bepaalde community zelf een boek schrijven. Ik herinner me hele aardige boeken van de ABC-uitgeverij over opvoeden, geschreven door kinderen, een boek van defensie-ambtenaren en een boek van consultants over een ommekeer in hun (werkende) leven. Hij schreef zelf niet, maar liet de community-leden de hoofdstukjes indienen en zorgde voor de marketing. Dit klinkt overigens veel eenvoudiger dan het in de praktijk was. Diezelfde Richard maakt nu furore als – onder andere – serious-play trainer, altijd een stap vooruit dus!

De magie van community-boeken

Ik heb hem indertijd thuis opgezocht en gevraagd of hij mee wilde doen aan een boek over de community op Scheveningen, in zijn geest. Hij reageerde met enthousiasme maar had helaas geen tijd (of het budget was veel te laag, dat kan ook). Het community-boek ‘Scheveningen Schittert’ is er gekomen, is een paar jaar terug gratis huis aan huis bezocht, 30.000 exemplaren. Ik ontdekte toen ‘iets’ van de magie van community-boeken.

Sindsdien zijn vele publicaties gevolgd, een stuk of vijftien inmiddels, tot aan zeer binnenkort een boek van de community met aanbestedings-specialisten. Een community-boek is maar een van de mogelijke vormen. Een film, podcast of andere mediale vorm werkt ook.

Een community van vakmensen bezit samen een rijke verbeeldingskracht. Een boek met ideeën vergroot het aanzien van de gehele groep. Elke professionele groep of groep van ervaringsdeskundigen bezit de potentie om een ‘thought leader’ te worden.

Een constructieve toon helpt

Robin Ryde benadrukt in het boek ‘Thought leaderschip, moving heart and minds’ uit 2007 hoe belangrijk de toon van thought leadership is. Klagen helpt niet echt, constructief zijn werkt beter. Ik laat dit nu bewust even onuitgewerkt, Ryde behandelt zeer eloquent verschillende denkstijlen voor het maken en schrijven van publicaties. De strekking is dat naast het idee en boek ook de verpakking en stijl een grote rol speelt, welkom in het tijdperk van  ‘branding and framing’.

Een community-ondernemer die helpt om samen een boek te schrijven maakt krachten los die bijzonder sterk (kunnen) worden. Een community-boek is een visitekaartje van een groep die met hart en ziel ergens voor staat. Een positief boek geeft energie die dikwijls onweerstaanbaar is.

 

 

 

Community, mensbeeld en de balans tussen identificatie en separatie

De spreker op een recent congres over kunstmatige intelligentie, ik hielp mee als gespreksleider, keek de zaal wat uitdagend aan. ‘Wat is eigenlijk een mens?’ Het bleef even stil, daarna barstte het los. ‘Een wezen dat denkt’, riepen velen. Een andere groep noemde juist ‘iemand met emoties’ als de juiste omschrijving. De spreker vond alles best, maar zei wel zachtjes ’ik zou gezegd hebben, een sociaal dier’.

Interessant. Nadere verkenning leerde dat zijn antwoord geleend was van Aristoteles. Voor wie zich in community-building verdiept is de vraag ‘wat is een mens’ belangrijk. Wat is een mens? Is de mens een sociaal dier?  Het lijkt op het eerste gezicht logisch het antwoord te zoeken bij een filosoof. Maar we zoeken nog even door. Is de mens een social animal? Wat betekent dat?

Hulp van de wetenschap

Op naar de biologen, psychologen en sociologen, vanwege kennis van dieren, mensen, de menselijke psyche en gedrag. Bijna allemaal bevestigen zij de extreme oriëntatie van mensen op andere mensen, vooral vanuit een evolutionair perspectief. Sociale oriëntatie is overleven, en deze overlevingskunst is in de loop van de tijd door mensen steeds verder verfijnd. Mensen bijken daar goed voor uitgerust: ‘They are wired to connect’.

Het goede nieuws van een sterke groepsoriëntatie is dat het leidt tot samenwerking. Mensen zijn net als bijen goede teamspelers, denk aan samenwerking bij het verzamelen van voedsel. Jonge kinderen zijn geprogrammeerd om in de buurt van goede verzorgers te blijven. Overigens, een leuk feitje, zelfs insecten maken af en toe ‘ruzie’ met elkaar. Het beeld van de altijd vrolijk samenwerkende bij is een mythe.

Het slechte nieuws is dat mensen – net als wilde dieren trouwens – goed zijn in competitie, in vechten om te overleven. Mensen zijn ook ‘wired to be hostile to outsiders’. Ze kunnen razendsnel herkennen wie hun vriend of hun vijand is. Mensen denken tribaal en bovendien geneigd verschillen eerder uit te vergroten dan te verkleinen. Mensen zien makkelijker verschillen dan overeenkomsten.

Vertrouwen als basis en de angst voor uitsluiting

Sociologen en psychologen nuanceren de wetten van de jungle enigszins door te wijzen op het belang en de waarde van vertrouwen en positiviteit. Om stabiele en betekenisvolle relaties op te bouwen zijn constructieve relaties zowel handig als noodzakelijk. Zonder vertrouwen kan een complexe samenleving niet draaien. Het gaat daarbij om zowel economische als psychische baten van samenwerking en vertrouwen. Wie te egoïstisch en ‘selfish’ opereert staat uiteindelijk met lege handen, sociale oriëntatie biedt toegang tot status en welvaart. Sociale oriëntatie voorkomt of beperkt ook de kans op afwijzing. Uitgesloten worden is de ultieme angstdroom van mensen, wordt bijna in koor benadrukt.

Groepsdruk en vrijheid

De menselijke drang om erbij te horen kan leiden tot ongewenst conformisme en groepsdruk. Teveel community en nadruk op gemeenschapszin leidt tot verlies van vrijheid en creativiteit, ‘the need to belong fosters conformity’.

Hier komt een ander mensbeeld om de hoek kijken. De mens is vrij, kan vrij denken en ook vrij handelen. Het is het credo waar velen mee opgegroeid zijn en koesteren, zowel politiek als cultureel. De mens is toch geen sociaal dier, maar vooral een vrij individu? Ik loop vast, dit vermoedde ik trouwens al bij de start van deze zoektocht.

Een mens ontwikkelt zich

Psycho-analist Paul Verhaeghe met zijn boek ‘What about me, the struggle for identity in a market-based society’ uit 2014 biedt hulp. Verhaeghe is een Freudiaanse denker met oog voor ‘society and disorder’. Mentale problemen hebben voor hem vooral maatschappelijke oorzaken. Hij zet zich af tegen de genoemde startvraag, wat is een mens. Zijn insteek is ‘becoming’, een mens is niet zo zeer iets, maar wordt iets. Het gaat om ‘becoming’ in plaats van ‘being’.

Mensen worden volgens hem levenslang twee richtingen uitgetrokken, richting identificatie en separatie. Ze willen hartstochtelijk ergens bij horen, maar ook vrij zijn en zich als zelfstandig individu ontwikkelen. En hier gaat het volgens Paul Verhaeghe goed mis, de balans is verstoord, privé maar ook professioneel. De redenering is zowel aansprekend als zorgwekkend, zijn boek heeft overigens wel trekjes van een pamflet.

Welk verhaal domineert?

Wie ‘sameness’ te veel benadrukt, legt een voedingsbodem voor uitsluiting. Wie individualisme voorop zet creëert sociale isolatie, eenzaamheid. De Belg Verhaeghe sombert vooral over de teloorgang van een communal ethos, vanuit de redenering ‘if we do not longer feel part of an organization, why should we do our best for it?’ Identiteit is het resultaat van een verhaal dat de samenleving draagt. Als ‘het dragende verhaal van een samenleving’ te onstabiel wordt, beginnen de (mentale) problemen.

 

 

 

Community en de ruimte voor kinderen

In een groep van vooral jeugdprofessionals waarin ik mag meehelpen, met als thema jeugd en preventie, kwam de wens bovendrijven om kinderen actieve ‘inspraak’ te geven. Op dit woord inspraak kom ik zo terug. De wens kwam vanuit deelnemers uit de kinderopvang, waarmee duidelijk werd dat het niet alleen om tieners of jong volwassenen ging.

Een verzameling voorbeelden

Een snelle verkenning en vooral een greep in eigen geheugen leverde talloze en zeer uiteenlopende voorbeelden op. In Den Haag worden jeugdlintjes uitgedeeld, Harderwijk maakt goede sier met de kinderburgemeester, talloze plaatsen kennen kinderwijkraden. Zelf deed ik een tijdje terug mee aan een meeting met een Nederlandse prinses die voor bedrijven en overheden een Raad van Kinderen installeert, met kinderen van de basisschool! Een goede kennis van mij organiseert voor gemeenten adviesgroepen met jongeren die door ambtenaren in te huren zijn. We kennen in Nederland een actieve Kinderombudsvrouw en ik weet dat de waterschappen jeugdbestuurders kennen. Laatst werd ik benaderd door een organisatie die streed voor kinderrechten, de voorzitter daarvan worstelde vooral met te weinig departementale steun voor hun werk. We kennen kindertelefoons en inlooppunten voor jongeren. Hulpverleners hebben talloze digitale tools voor jongeren ontwikkeld, van sites tot app’s. Ook de recente klimaatmarsen van scholieren kwamen direct in herinnering, net hier en daar de ongemakkelijke reactie van volwassenen, tot aan een beetje stroeve onderwijsminister toe. Als basketball-coach tenslotte liet ik mijn jonge spelers deze maand zelf de spelers van het jaar kiezen. Kortom, met kinderparticipatie kun je als institutie en als persoon alle kanten op. Zoals ook ‘alle’ leraren en ouders weten!

Internationaal is de lijst makkelijk aan te vullen. In het prachtige boek “Children and Young People’s Participation (learning from across countries)” uit 2014 onder redactie van Tisdall c.s. wordt per werelddeel en daarin diverse landen, de plaats van kinderen in hun community beschreven en geanalyseerd. Bijzondere vermelding verdient de rubricering van vormen van kinderparticipatie, ook zeer nuttig voor de grote mensenwereld.

Perspectief van volwassen

Terug naar ongemakkelijke reactie van volwassenen op kinderen, die (hun) ruimte claimen. Onderaan de zogenoemde kinderparticatieladder, die bestaat dus ook (de bedenkers zijn o.a. auteurs als eerst Arnstein en later Hart in 1992) staat ‘manipulation’ en ‘decoration’. Soms is simpelweg sprake van non-participatie en is kinderparticipatie een speeltje van volwassen en niet meer dan een symbolische daad. Een vraag die altijd opkomt is de ‘nutsvraag’ voor volwassenen. Wat levert het ‘ons’ als ouderen op? Krijgen we ‘betere’ adviezen? Of, veel erger, moeten we hierdoor onze macht of ons comfort inleveren? Denk aan auto’s, vliegreizen, pensioenen en meer.

In een zwaardere vorm van participatie gaat het om delen van beslissingsmacht tussen kinderen en volwassenen. Waarbij onderscheid is te maken tussen situaties waarin ouderen het initiatief namen of kinderen zelf. Deskundigen waarderen vooral het eigen initiatief van kinderen als groot goed en zien het belonen daarvan als de ultieme vorm van kinderparticipatie.

Een ecologische benadering van kinderparticipatie

Het voortreffelijke boek van de Australische kindertherapeuten en wetenschappers Rodger en Ziviani uit 2006 (“Occupational therapy with children) is een leesbaar en overtuigend pleidooi om de positie van kinderen in communities zwaar te versterken. De term community verwijst zowel naar het macro-niveau (land of gemeente) als het meso-niveau (instituties als scholen of instellingen). Ze kijken vooral vanuit het perspectief en het belang van kinderen zelf (zoiets doen volwassenen – zo merkte ik ook bij mezelf- niet vanzelfsprekend, een beetje pijnlijk is dat wel).

Die kinderen zijn – de eerste invalshoek – volop in ontwikkeling en vormen hun eigen identiteit. Kinderparticipatie is daarvoor van onschatbare waarde. De kinderen doen vaardigheden op en ontwikkelen zelfvertrouwen. Kinderen leren door voor anderen te zorgen ook beter om voor zich zelf te zorgen, een geweldig bijeffect van participatie! De kiem van actief burgerschap begint met luisteren naar en samenwerken met kinderen.

Daarnaast wordt gewezen op het belang om community-capacity te benutten, ‘the collective power’ van kinderen. Kinderen zijn naast leuk ook vooral wijs en slim. Wie verstandig is gebruikt het verstand en de verbeeldingskracht van kinderen en jongeren.

De derde invalshoek is wat de auteurs de ecologische benadering noemen. Dit komt dicht in de buurt van de eerder genoemde kinderrechten. Kinderen leven in een natuurlijke en fysieke wereld, en daarnaast in een sociale en culturele wereld. Ze hebben allereerst recht op natuur, op groen en frisse lucht. Op speelplaatsen die ‘cool’ zijn en ook plekken waar ze ‘adult free’ kunnen freewheelen. Ze hebben ook recht om actief mee te denken over de manier waarop we steden en dorpen inrichten! En op kansen om te sporten en bewegen.

Sociaal-cultureel bekeken gaat het vooral om recht op aandacht, verzorging, een luisterend oor en om het recht om uitgedaagd en gestimuleerd worden. Wanneer het systeem (lees, alle volwassen, van vrijwilligers, bedrijven tot de publieke sector’) dat niet of onvoldoende bieden, moet de kans bestaan om die balans te herstellen. Zoals bijvoorbeeld het recht om te demonstreren onder schooltijd! In het boek houden de auteurs een extra pleidooi voor kinderen met een beperking, met daarbij een treurige foto van een jongetje in een rolstoel onderaan de trap van een glijbaan. Over disbalans gesproken!

Nieuwe community-initiatieven

Wat ben ik blij met ‘mijn’ community jeugd en preventie. Als een community-ondernemer met en voor de invloed van kinderen aan de slag gaan, let’s do it!